Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:39 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:47
Mưa nhẹ
Thành Phố Sơn La
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:55
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

1.65