Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:32 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 24°
Sáng/Tối
22.8/ 25.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 22.6°
Sáng/Tối
22.6/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 22.5°
Sáng/Tối
22.5/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 23.3°
Sáng/Tối
21.6/ 24.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 23.9°
Sáng/Tối
23.3/ 24.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 23.1°
Sáng/Tối
22.2/ 24.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 23.3°
Sáng/Tối
23.6/ 23.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 23.8°
Sáng/Tối
22.5/ 23.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 23.4°
Sáng/Tối
22.4/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 23.3°
Sáng/Tối
23.5/ 26.1°
Áp suất

999 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 23.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:49
Thấp/Cao

21.6°/31.4°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.39 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

0