Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:07 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
19/ 12°
Sáng/Tối
9/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
10/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
11/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 12°
Sáng/Tối
10/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
11/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
13/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
13/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:24
Mây rải rác
Thành Phố Sơn La
Đã cập nhật 27 phút trước
Ít mây 10°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:21
Thấp/Cao

8°/22°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0