Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:50 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
36.3/ 25.3°
Sáng/Tối
23.9/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 22.9°
Sáng/Tối
25.6/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.1/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.5/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.6°
Sáng/Tối
25.8/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.2/ 30.9°
Sáng/Tối
25.8/ 34.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 31.3°
Sáng/Tối
28.5/ 35.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.4/ 31.4°
Sáng/Tối
27.9/ 36.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:28
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.8/ 31.4°
Sáng/Tối
27.7/ 35.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:28
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.8/ 28.2°
Sáng/Tối
27.6/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.8/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.8/ 27.1°
Sáng/Tối
27.2/ 33.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26.6/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 23.2°
Sáng/Tối
24.9/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 23.9°
Sáng/Tối
22.3/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 23.8°
Sáng/Tối
24.5/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 22.8°
Sáng/Tối
24.1/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22.2/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 25.9°
Sáng/Tối
23.2/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 27.9°
Sáng/Tối
25.8/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 27.9°
Sáng/Tối
25.7/ 32.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.1/ 27.5°
Sáng/Tối
26.7/ 33.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 22.9°
Sáng/Tối
23.6/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 21.6°
Sáng/Tối
21.6/ 26.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 22.2°
Sáng/Tối
21.3/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 23.9°
Sáng/Tối
22.5/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 23.7°
Sáng/Tối
22.7/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 22.7°
Sáng/Tối
23.9/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 24°
Sáng/Tối
22.9/ 25.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây cụm 26.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:25
Thấp/Cao

21.3°/41.6°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

21.7 °C

Chỉ số UV

0