Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:52 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
25.7/ 22.1°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

999 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 23.8°
Sáng/Tối
22.3/ 27.5°
Áp suất

998 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 24.6°
Sáng/Tối
22.5/ 27.4°
Áp suất

998 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27°
Sáng/Tối
24.4/ 27.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 23°
Sáng/Tối
24.6/ 24.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 23.4°
Sáng/Tối
23.1/ 23.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 22.6°
Sáng/Tối
23.5/ 23.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.3/ 22.4°
Sáng/Tối
22.2/ 22.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 23.9°
Sáng/Tối
23.8/ 23.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 23.4°
Sáng/Tối
23.1/ 24.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 22.8°
Sáng/Tối
22.4/ 22.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.6/ 21°
Sáng/Tối
21.2/ 21.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 22.7°
Sáng/Tối
22.3/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 24°
Sáng/Tối
22.2/ 25.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.3°
Sáng/Tối
23.5/ 25.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 23.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:46
Thấp/Cao

23°/30.9°

Độ ẩm

99%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

5.5 km

Gió

0.38 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0