Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:58 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
17/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 26°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
40/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mây cụm
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây rải rác 20°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:17
Thấp/Cao

16°/34°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.32 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0