Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 16:57 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

998 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

999 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

999 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:50
Mưa vừa
Thành Phố Sơn La
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:49
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.17 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

1.2