Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:13 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 15.8°
Sáng/Tối
14.1/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 13.1°
Sáng/Tối
15/ 18.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 13.7°
Sáng/Tối
13/ 20.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 19.3°
Sáng/Tối
11.6/ 23.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 23.8°
Sáng/Tối
17.9/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.4/ 25.2°
Sáng/Tối
19.7/ 27.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.6/ 22.7°
Sáng/Tối
20.5/ 25.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.7/ 19.8°
Sáng/Tối
19.7/ 22.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.1/ 21.7°
Sáng/Tối
17.2/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 21.2°
Sáng/Tối
19.3/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 22.8°
Sáng/Tối
20.8/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.7/ 18.1°
Sáng/Tối
20.5/ 20.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 17.3°
Sáng/Tối
18.5/ 21.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.1/ 21.4°
Sáng/Tối
17.1/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38/ 24°
Sáng/Tối
19.5/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:13
Mây rải rác
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây cụm 29.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 29.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:08
Thấp/Cao

14°/29°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

15.9 °C

Chỉ số UV

1.8