Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:08 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
17/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Ít mây
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
13/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:28
Ít mây
Thành Phố Sơn La
Đã cập nhật 57 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:38
Thấp/Cao

15°/20°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0