Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:14 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
26/ 16°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:49
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:50
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:51
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11/
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/
Sáng/Tối
9/ 10°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 12°
Sáng/Tối
9/ 12°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 15°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:58
Mưa nhẹ
Thành Phố Sơn La
Đã cập nhật 10 phút trước
Ít mây 23°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:49
Thấp/Cao

15°/28°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0.2