Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:24 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 14°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Thành Phố Sơn La
Đã cập nhật 34 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Thấp/Cao

18°/26°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0