Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:20 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa vừa

10:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.24 km/giờ

13:00

28°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.2 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.48 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.54 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.77 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.75 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.56 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.77 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.6 km/giờ

13:00

28°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
0.27 km/giờ

16:00

30°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
0.63 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.71 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.77 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.48 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.56 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.39 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.18 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.35 km/giờ

16:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.17 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.49 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.45 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.56 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.72 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.51 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.11 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.88 km/giờ

16:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
0.12 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.02 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.48 km/giờ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

1.73