Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:22 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:55
Mưa nhẹ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.51 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.27 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.59 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.21 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.98 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:54
Mưa vừa

01:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.7 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.41 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.47 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.63 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
0.68 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
0.98 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.12 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.09 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.44 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.15 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.45 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
79%
0.89 km/giờ

13:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.11 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.11 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.17 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.95 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:52
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.66 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.85 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.72 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.13 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.44 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.49 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.07 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
96%
1.16 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:51
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mây thưa Mây thưa
96%
1.07 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
96%
0.69 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
94%
0.75 km/giờ

10:00

27°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.41 km/giờ

13:00

31°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
1.8 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.54 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.23 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
97%
1.4 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:50
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.26 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.96 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
95%
1.07 km/giờ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:55
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.34 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.33