Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:52 | 12/06/2024
Thấp/Cao
24.5/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.2/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.6/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.2/ 32.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.7/ 31.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.9/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.2/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Thấp/Cao

24.8°/33.3°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.49 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0