Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:16 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
38.8/ 26.5°
Sáng/Tối
22.4/ 30.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40.6/ 27.4°
Sáng/Tối
24.1/ 34.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40.2/ 26.8°
Sáng/Tối
25.6/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
41.8/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40.5/ 27.2°
Sáng/Tối
25.7/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40.8/ 29.2°
Sáng/Tối
26.2/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
40.5/ 30.1°
Sáng/Tối
28.8/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây cụm 29.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Thấp/Cao

24.8°/42.4°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.23 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

0