Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:26 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:23
Nhiều mây
Huyện Mường La
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 20°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:21
Thấp/Cao

16°/23°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.07