Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:01 | 26/07/2024
Ngày/Đêm
34.9/ 26°
Sáng/Tối
24.2/ 31.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 26.7°
Sáng/Tối
24.1/ 31.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 25.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24.4/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24°
Sáng/Tối
24.1/ 24.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 24.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 24.1°
Sáng/Tối
24.2/ 25.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:43
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:46
Thấp/Cao

24.4°/36.4°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.44 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0