Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:09 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
27.6/ 24.1°
Sáng/Tối
24.8/ 25.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa vừa

01:00

25.6°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.15 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.4 km/giờ

07:00

25.5°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.48 km/giờ

10:00

26.7°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.41 km/giờ

13:00

29.9°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
0.56 km/giờ

16:00

26.9°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.16 km/giờ

19:00

24.8°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.46 km/giờ

22:00

24.7°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.48 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24.8°
Sáng/Tối
24.1/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa vừa

01:00

24.4°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.57 km/giờ

04:00

24.9°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.25 km/giờ

07:00

24.4°C / 25.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.18 km/giờ

10:00

25.9°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.52 km/giờ

13:00

25.1°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.88 km/giờ

16:00

28.3°C / 33.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.09 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.72 km/giờ

22:00

24.7°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.5 km/giờ
Ngày/Đêm
25.6/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ

01:00

24.6°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.58 km/giờ

04:00

23.1°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.18 km/giờ

07:00

24.9°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.46 km/giờ

10:00

25.5°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.84 km/giờ

13:00

25.7°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.46 km/giờ

16:00

28.1°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.96 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.5 km/giờ

22:00

24.9°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.54 km/giờ
Ngày/Đêm
33.3/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 26.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa nhẹ

01:00

24.2°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.17 km/giờ

04:00

23.3°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.15 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.5 km/giờ

10:00

29.2°C / 35.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.93 km/giờ

13:00

33.7°C / 39.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
1.12 km/giờ

16:00

32.8°C / 39.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
1.04 km/giờ

19:00

26.6°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.67 km/giờ

22:00

25°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.76 km/giờ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 25.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Thấp/Cao

24.7°/31.5°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.3 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0