Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:50 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 14°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:29
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
13/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:28
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:27
Mây thưa
Huyện Mường La
Đã cập nhật 60 phút trước
Ít mây 16°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Thấp/Cao

16°/27°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.49 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0