Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:41 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1010 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 12°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 12°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 11°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:57
Mây cụm
Huyện Mường La
Đã cập nhật 29 phút trước
Ít mây 21°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:49
Thấp/Cao

16°/29°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0