Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:39 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:54
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

3.05