Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:48 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
27.9/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 25.2°
Sáng/Tối
24.5/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 24.3°
Sáng/Tối
25.9/ 26.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 25°
Sáng/Tối
24.6/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 24.3°
Sáng/Tối
24.8/ 25.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 23.5°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24.7/ 24.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 26.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.7/ 27.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 26.3°
Sáng/Tối
26.4/ 28.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24.6°
Sáng/Tối
25.4/ 24.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 24.9°
Sáng/Tối
25.2/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 24.6°
Sáng/Tối
24.9/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:49
Mưa vừa
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 25.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Thấp/Cao

24.6°/34.8°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0