Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:17 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:50
Mưa nhẹ
Huyện Mường La
Đã cập nhật 26 phút trước
Ít mây 29°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:49
Thấp/Cao

22°/34°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.24