Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:45 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:44
Mưa nhẹ
Huyện Mường La
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:57
Thấp/Cao

20°/32°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

5.68