Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:02 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:39
Mưa nhẹ
Huyện Mường La
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:47
Thấp/Cao

20°/31°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

3.38

Tin tức thời tiết