Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:17 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
34/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 24.7°
Sáng/Tối
23.9/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 24.6°
Sáng/Tối
25.3/ 25.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 24.8°
Sáng/Tối
25.8/ 25.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 25.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 24.5°
Sáng/Tối
25.3/ 25.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 24.7°
Sáng/Tối
24/ 26.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 25.4°
Sáng/Tối
26/ 26.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 27.5°
Sáng/Tối
26.9/ 28.6°
Áp suất

999 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:49
Thấp/Cao

23.7°/34.5°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

10.92