Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:57 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
19/ 12°
Sáng/Tối
10/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
10/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 11°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 12°
Sáng/Tối
9/ 17°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
16/ 10°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 10°
Sáng/Tối
8/ 18°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
15/ 10°
Sáng/Tối
8/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 11°
Sáng/Tối
8/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
17/ 12°
Sáng/Tối
11/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
10/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:22
Mây rải rác
Huyện Mường La
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây rải rác 10°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:21
Thấp/Cao

10°/22°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0