Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:06 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Huyện Mường La
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Thấp/Cao

21°/25°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

4.19 km

Gió

0.62 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0