Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:17 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa vừa
Đã cập nhật 19 phút trước
Mưa cường độ nặng 24°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Thấp/Cao

22°/34°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

5.97 km

Gió

0.67 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0