Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:37 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
25/ 16°
Sáng/Tối
10/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:52
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 17°
Sáng/Tối
13/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:52
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 17°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Bầu trời quang đãng 12°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:52
Thấp/Cao

10°/30°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

5 °C

Chỉ số UV

0