Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:42 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
27.1/ 23.2°
Sáng/Tối
24.9/ 25.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 24.3°
Sáng/Tối
23.6/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 24.4°
Sáng/Tối
23.6/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.5/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.5/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.9°
Sáng/Tối
25.1/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 22.1°
Sáng/Tối
23.8/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.4°
Sáng/Tối
26.6/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.9°
Sáng/Tối
22.4/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 26.6°
Sáng/Tối
22.7/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.4/ 21.7°
Sáng/Tối
23.3/ 23.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.9°
Sáng/Tối
21.9/ 28.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 23.5°
Sáng/Tối
22.5/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
23.2/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 23.8°
Sáng/Tối
24.8/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 24.2°
Sáng/Tối
23.3/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.4°
Sáng/Tối
24.1/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 26.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26°
Sáng/Tối
25.7/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 27.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.2°
Sáng/Tối
26/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.5°
Sáng/Tối
25.1/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 29.2°
Sáng/Tối
24/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 23.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Thấp/Cao

22.6°/34.7°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.46 km/giờ

Điểm ngưng

20.8 °C

Chỉ số UV

0.04