Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:05 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:50
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:48
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 16°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 15°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 16°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 17°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 18°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mây rải rác
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây thưa 24°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:01
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0