Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:42 | 19/07/2024

Hang Chú

0 mm

đo tại UBND xã Hang Chú

Tà Xùa 1

0 mm

đo tại UBND xã Tà Xùa

Km22

0 mm

đo tại Xã Chiềng Yên, Huyện Vân Hồ

Xím Vàng

0 mm

đo tại UBND xã Xím Vàng

Mường Lèo

0 mm

đo tại UBND xã Mường Lèo

Bó Mười

0 mm

đo tại UBND xã Bó Mười

Chiềng Ban

0 mm

đo tại UBND xã Chiềng Ban

Chiềng Pha

0 mm

đo tại UBND xã Chiềng Pha

Bon Phặng

0 mm

đo tại UBND xã Bon Phặng

Chiềng Bôm

0 mm

đo tại UBND xã Chiềng Bôm

Chiềng Công

0 mm

đo tại UBND xã Chiềng Công

Nà Ớt

0 mm

đo tại UBND xã Nà Ớt

Nà Bó

0 mm

đo tại UBND xã Nà Bó

Song Pe

0 mm

đo tại UBND xã Song Pe

Chiềng Đen

0 mm

đo tại Trường THCS & THPT Nguyễn Du

Sam Kha

0 mm

đo tại UBND xã Sam Kha

Muổi Nọi 1

0 mm

đo tại Nhà quản lý hồ chứa nước Noong Chạy

Đứa Mòn

0 mm

đo tại UBND xã Đứa Mòn

Chiềng Ngần

0 mm

đo tại UBND xã Chiềng Ngần

Phiêng Cằm 1

0 mm

đo tại UBND xã Phiêng Cằm

Tân Xuân

0 mm

đo tại UBND xã Tân Xuân

Lóng Sập

0 mm

đo tại UBND xã Lóng Sập

Huy Tân 1

0 mm

đo tại UBND xã Huy Tân

Mường Thải

0 mm

đo tại UBND xã Mường Thải

Mường Lạn

0 mm

đo tại UBND xã Mường Lạn

Hua Nhàn

0 mm

đo tại UBND xã Hua Nhàn

Chiềng Khừa

0 mm

đo tại UBND xã Chiềng Khừa

Chiềng Chăn

0 mm

đo tại UBND xã Chiềng Chăn

Long Hẹ 1

0 mm

đo tại UBND xã Long Hẹ

Chiềng Sinh 1

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Quỳnh Sơn

Chiềng Khoa

0 mm

đo tại Trạm y tế xã Chiềng Khoa

Chiềng Đông

0 mm

đo tại UBND xã Chiềng Đông

Mường Sại

0 mm

đo tại UBND xã Mường Sại

Mường Giôn

0 mm

đo tại UBND xã Mường Giôn

Hồ Suối Hòm

0 mm

đo tại Ban quản lý hồ Suối Hòm

Tân Lang

0 mm

đo tại UBND xã Tân Lang

Mường Bám 1

0 mm

đo tại UBND xã Mường Bám

Lóng Phiêng

0 mm

đo tại UBND xã Lóng Phiêng

Tân Lập 1

0 mm

đo tại UBND xã Tân Lập

Phiêng Khoài 1

0 mm

đo tại UBND xã Phiêng Khoài

Gia Phù

0 mm

đo tại UBND xã Gia Phù

Mường Lựm

0 mm

đo tại UBND xã Mường Lựm

Hồ Chiềng Khoi

0 mm

đo tại Ban quản lý Hồ Chiềng Khoi

Hồ Bản Mòn

0 mm

đo tại Ban quản lý Hồ Bản Mòn

Chiềng Sại

0 mm

đo tại UBND xã Chiềng Sại

Sập Xa

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Sập Xa

Chiềng Khoong 1

0 mm

đo tại UBND xã Chiềng Khoong

Pú Dảnh

0 mm

đo tại Bản Pú Dảnh, xã Ngọc Chiến

Mường Chùm 1

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Mường Kham

Thuận Châu

0 mm

đo tại Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu

Nậm Păm (Nậm Păm, Mường La)

0 mm

đo tại Xã Nậm Păm, huyện Mường La

Chiềng Lao (Mường La, Sơn La)

0 mm

đo tại UBND xã Chiềng Lao

Mường Khiêng 1 (Thuận Châu, Sơn La)

0 mm

đo tại Trường tiểu học Mường Khiêng, điểm trường Phắng Cướn

Mường Bang 1

0 mm

đo tại Xã Mường Bang, Huyện Phù Yên

Chiềng Ơn (Chiềng Ơn, Sơn La)

0 mm

đo tại Xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai

Phỏng Lái 2

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Mường Chiên, xã Phỏng Lái

Mường Trai

0 mm

đo tại UBND xã Mường Trai

Chiềng On

0 mm

đo tại Xã Chiềng On, Huyện Yên Châu

Sốp Cộp

0 mm

đo tại Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp

Chiềng Mai

0 mm

đo tại Xã Chiềng Mai, Huyện Mai Sơn

Mường Chiên 3

0 mm

đo tại Trường tiểu học bản He, xã Mường Chiên

Mường Chiên 2

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Mường Chiên

Chiềng Khay

0 mm

đo tại Điểm trường Nà Mùn, xã Chiềng Khay

Chiềng Khay (Quỳnh Nhai, Sơn La)

0 mm

đo tại Xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai

Tú Nang

0 mm

đo tại Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu

Chiềng Lao 1

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Huổi Tông, xã Chiềng Lao

Chiềng Muôn

0 mm

đo tại UBND xã Chiềng Muôn

Nậm Lầu 3

0 mm

đo tại Trường tiểu học Sanh Pài, xã Nậm Lầu

Nậm Lầu 2

0 mm

đo tại Trạm y tế xã Nậm Lầu

Nậm Ét

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Cà Pống, xã Nậm Ét

Co Mạ

0 mm

đo tại UBND xã Co Mạ

Mường É

0 mm

đo tại UBND xã Mường É

Co Tòng

0 mm

đo tại UBND xã Co Tòng

Ít Ong

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Là Nốc, thị trấn Ít Ong

Mường Bú

0 mm

đo tại UBND xã Mường Bú

Mường Khiêng

0 mm

đo tại Nhà văn hóa Huổi Bản, xã Mường Khiêng

Chiềng Khoang

0 mm

đo tại UBND xã Chiềng Khoang

Chiềng Hoa 2

0 mm

đo tại UBND xã Chiềng Hoa

Chiềng Dong

0 mm

đo tại UBND xã Chiềng Dong

Chiềng Cọ

0 mm

đo tại UBND xã Chiềng Cọ

Chiềng Ơn

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Huổi Khinh 1, xã Chiềng Ơn

Thủy điện Sơn La (Mường La, Sơn La)

0 mm

đo tại Đập thủy điện Sơn La

Mường Khiêng 2 (Thuận Châu, Sơn La)

0 mm

đo tại Bản Luống Há, xã Mường Khiêng

Mường Giàng

0 mm

đo tại UBND xã Mường Giàng

Phỏng Lái 1

0 mm

đo tại UBND xã Phỏng Lái

Nậm Giôn (Mường La, Sơn La)

0 mm

đo tại Xã Nậm Giôn, huyện Mường La

Mường Bám 2

0 mm

đo tại Trường tiểu học Mường Bám 2, xã Mường Bám

Chiềng Ngàm

0 mm

đo tại UBND xã Chiềng Ngàm

Ngọc Chiến 1

0 mm

đo tại Trường THCS Ngọc Chiến, xã Ngọc Chiến

Làng Chếu 2

0 mm

đo tại UBND xã Làng Chếu

Púng Tra

0 mm

đo tại UBND xã Púng Tra

Hua Trai

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Bo, xã Hua Trai

Long Hẹ 2

0 mm

đo tại Điểm trường Nông Cốc, xã Long Hẹ

Nậm Ét (Quỳnh Nhai, Sơn La)

0 mm

đo tại Xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai

Pắc Ma

0 mm

đo tại Trường mầm non Hua Cẩu, xã Pá Ma Pha Khinh

Tạ Khoa

0 mm

đo tại UBND xã Tạ Khoa

Tà Xùa 2

0 mm

đo tại Điểm trường Bản Trò B, xã Tà Xùa

Chiềng Chung 2

0 mm

đo tại UBND xã Chiềng Chung

Km46

0 mm

đo tại Xã Lóng Luông, Huyện Vân Hồ

Mường Sai 2

0 mm

đo tại UBND xã Mường Sai

Pha Khinh

0 mm

đo tại UBND xã Pá Ma Pha Khinh

Bản Lầm

0 mm

đo tại UBND xã Bản Lầm

Làng Chếu 4

0 mm

đo tại Trường tiểu học Làng Chếu

Ngọc Chiến 3

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến

Chiềng Lao 2

0 mm

đo tại Trường tiểu học Cắm Bản, xã Chiềng Lao

Nậm Păm

0 mm

đo tại Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La, xã Nậm Păm

Chiềng Xôm

0 mm

đo tại UBND xã Chiềng Xôm

Chiềng Công 1

0 mm

đo tại Trạm y tế xã Chiềng Công

Cà Nàng

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Cà Nàng

Chiềng Sung

0 mm

đo tại UBND xã Chiềng Sung

Cà Nàng (Quỳnh Nhai, Sơn La)

0 mm

đo tại UBND xã Cà Nàng

Tang Phứng (Quỳnh Nhai, Sơn La)

0 mm

đo tại Bản Tang Phứng, xã Mường Giôn

Đã cập nhật 13 phút trước
Mây rải rác 26.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:48
Thấp/Cao

22.2°/30.6°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.89 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0.24