Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:04 | 05/12/2023
Thấp/Cao
26.3/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.8/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.6/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.4/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.2/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.4/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.3/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:33
Thấp/Cao

26.8°/29.2°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.32 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0