Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:24 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.3/ 26.7°
Sáng/Tối
25.3/ 26.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

11.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 26°
Sáng/Tối
26.6/ 27.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.9/ 26.5°
Sáng/Tối
26.4/ 27.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 27.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.3/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.9°
Sáng/Tối
25.1/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:33
Thấp/Cao

25.3°/29.9°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

9 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0