Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:27 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 28.8°
Sáng/Tối
27.8/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.9/ 29.6°
Sáng/Tối
28.5/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.1/ 29.2°
Sáng/Tối
28.5/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 29.1°
Sáng/Tối
28.8/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.2/ 29.4°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 29.1°
Sáng/Tối
28.2/ 31.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 29.7°
Sáng/Tối
29/ 30.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 29.5°
Sáng/Tối
28.5/ 31.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.3°
Sáng/Tối
29/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.7/ 29.3°
Sáng/Tối
27.8/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 28.5°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:05
Thấp/Cao

28.7°/32°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.13 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0