Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:54 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.1/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

11.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.3/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26.9/ 27.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 26°
Sáng/Tối
26.7/ 26.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.9°
Sáng/Tối
25.8/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.3°
Sáng/Tối
25.2/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.9/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.6°
Sáng/Tối
25.2/ 27.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.3/ 25.3°
Sáng/Tối
25.1/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.3/ 26.6°
Sáng/Tối
24/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26°
Sáng/Tối
26.3/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.1°
Sáng/Tối
26/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 27.2°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:33
Thấp/Cao

26.1°/29.2°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.22 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

6.34