Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:54 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.9/ 29.1°
Sáng/Tối
29/ 32.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28.5/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 27°
Sáng/Tối
28.9/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 29.3°
Sáng/Tối
27.3/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 28.3°
Sáng/Tối
27.5/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.6°
Sáng/Tối
28/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26.2°
Sáng/Tối
27.5/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25.1°
Sáng/Tối
26.1/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 27.2°
Sáng/Tối
26/ 30.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 26.8°
Sáng/Tối
26.9/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 25.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.6/ 28.2°
Sáng/Tối
25.8/ 30.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật 22 phút trước
Mưa cường độ nặng 31°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 35.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Thấp/Cao

28.6°/33.1°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.29 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.3