Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:32 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.3/ 28.1°
Sáng/Tối
27.1/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 28.5°
Sáng/Tối
28.2/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28.7°
Sáng/Tối
28.3/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 29.1°
Sáng/Tối
28.8/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 28.8°
Sáng/Tối
29/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 29°
Sáng/Tối
30/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28.2°
Sáng/Tối
28.1/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 28.7°
Sáng/Tối
28.5/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28.7°
Sáng/Tối
28.2/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26.3/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.1°
Sáng/Tối
27.1/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 28°
Sáng/Tối
27.5/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27.9/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.9/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28.8°
Sáng/Tối
27.5/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.7°
Sáng/Tối
29/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.9/ 28.5°
Sáng/Tối
28.1/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28.1°
Sáng/Tối
28.9/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 28.1°
Sáng/Tối
28.1/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.6/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.9°
Sáng/Tối
28.2/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.2°
Sáng/Tối
28.2/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.2°
Sáng/Tối
28.2/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 30.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Thấp/Cao

25.2°/30.6°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.48 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

1.07