Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:14 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa vừa

07:00

26.5°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
6.62 km/giờ

10:00

27.4°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
7.49 km/giờ

13:00

27.8°C / 31.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
82%
7.41 km/giờ

16:00

27.3°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
6.89 km/giờ

19:00

26.8°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.97 km/giờ

22:00

26.4°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.58 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.5°
Sáng/Tối
25.2/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa vừa

01:00

26.1°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
5.46 km/giờ

04:00

26.6°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
5.29 km/giờ

07:00

26.1°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
5.24 km/giờ

10:00

29.8°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
7.44 km/giờ

13:00

29.5°C / 34.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
7.13 km/giờ

16:00

29°C / 33.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
78%
6.16 km/giờ

19:00

27.1°C / 30.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
4.88 km/giờ

22:00

27.2°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.88 km/giờ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.7°
Sáng/Tối
26.3/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa vừa

01:00

26.3°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.45 km/giờ

04:00

26.9°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.59 km/giờ

07:00

27°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
5.11 km/giờ

10:00

27.8°C / 31.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
5.87 km/giờ

13:00

29.7°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
5.6 km/giờ

16:00

29.9°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
6.2 km/giờ

19:00

27.2°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.63 km/giờ

22:00

27.9°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.09 km/giờ
Ngày/Đêm
25.4/ 26.5°
Sáng/Tối
25.1/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa vừa

01:00

26.4°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.88 km/giờ

04:00

26.9°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
5.16 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.99 km/giờ

10:00

25.5°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
5.56 km/giờ

13:00

25.7°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
5.24 km/giờ

16:00

26°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
5.13 km/giờ

19:00

26.1°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.18 km/giờ

22:00

26.3°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.15 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Thấp/Cao

25.6°/30.2°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.56 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0