Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:06 | 24/07/2024
Thấp/Cao
27.1/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.2/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.7/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.5/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.3/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.7/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 2 phút trước
Mưa nhẹ 27.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 29.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:26
Thấp/Cao

27°/30.9°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.56 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0