Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:14 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Nhiều mây
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Thấp/Cao

27°/34°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.19 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

3.04