Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:15 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 25°
Sáng/Tối
23.7/ 27.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 24.8°
Sáng/Tối
23.1/ 29.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.4/ 26.7°
Sáng/Tối
23.8/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.2/ 26.5°
Sáng/Tối
25.2/ 31.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 27.3°
Sáng/Tối
25/ 31.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 27.8°
Sáng/Tối
25.7/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 27.1°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:06
Thấp/Cao

24°/34.5°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.37 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0