Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:42 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 25.2°
Sáng/Tối
25.1/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 26.6°
Sáng/Tối
25.3/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 27.4°
Sáng/Tối
25.2/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.9°
Sáng/Tối
27.1/ 31.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.5°
Sáng/Tối
27/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 25.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:28
Thấp/Cao

25.5°/31°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.82 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0