Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:37 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
37.3/ 30.9°
Sáng/Tối
30.6/ 36.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Nhiều mây

01:00

30.6°C / 34.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
4.42 km/giờ

04:00

30.2°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
4.81 km/giờ

07:00

30.2°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
4.89 km/giờ

10:00

35.6°C / 40.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
46%
5.3 km/giờ

13:00

38.8°C / 43.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
39%
5.75 km/giờ

16:00

37.7°C / 42.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
42%
5.85 km/giờ

19:00

33.4°C / 37.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
5.01 km/giờ

22:00

30.8°C / 34.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
3.02 km/giờ
Ngày/Đêm
37.3/ 29.5°
Sáng/Tối
28.8/ 33.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Nhiều mây

01:00

29.5°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.54 km/giờ

04:00

28.4°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.62 km/giờ

07:00

30.3°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
2.98 km/giờ

10:00

35.6°C / 40.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
3.76 km/giờ

13:00

38°C / 44.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
40%
2.6 km/giờ

16:00

36.1°C / 43.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
3.58 km/giờ

19:00

29.4°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
4.85 km/giờ

22:00

30°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.71 km/giờ
Ngày/Đêm
35.3/ 28.1°
Sáng/Tối
28.4/ 33.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ

01:00

28.2°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.38 km/giờ

04:00

28.4°C / 31.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.79 km/giờ

07:00

30.6°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
3.94 km/giờ

10:00

35.7°C / 40.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
48%
3.59 km/giờ

13:00

38.1°C / 44.2°C
Mây cụm Mây cụm
41%
1.65 km/giờ

16:00

33.8°C / 41°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
3.09 km/giờ

19:00

30.7°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
3.25 km/giờ

22:00

28.4°C / 32.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3.37 km/giờ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.1°
Sáng/Tối
27.9/ 34.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Nhiều mây

01:00

28.3°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.56 km/giờ

04:00

27.6°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.53 km/giờ

07:00

29.4°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.82 km/giờ

10:00

34.8°C / 40.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
3.8 km/giờ

13:00

36.8°C / 42.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
1.16 km/giờ

16:00

34.2°C / 40.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
2.12 km/giờ

19:00

30.8°C / 36.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
2.28 km/giờ

22:00

28.7°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
3.24 km/giờ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.3°
Sáng/Tối
27/ 33.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Nhiều mây

01:00

27.2°C / 30.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.66 km/giờ

04:00

27.5°C / 29.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.49 km/giờ

07:00

29°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
3.41 km/giờ

10:00

34.5°C / 39.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
3.73 km/giờ

13:00

37.8°C / 43.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
45%
0.82 km/giờ

16:00

33.3°C / 40.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
2.69 km/giờ

19:00

30.9°C / 35.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
2.13 km/giờ

22:00

28.3°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.56 km/giờ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 30.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Thấp/Cao

28.4°/38.8°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.92 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

0