Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:57 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
31/ 25.8°
Sáng/Tối
25.7/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:28
Mưa vừa

04:00

25°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.82 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.47 km/giờ

10:00

28.1°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.36 km/giờ

13:00

32°C / 37.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
3.17 km/giờ

16:00

29.7°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.66 km/giờ

19:00

28°C / 30.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.11 km/giờ

22:00

26.8°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.88 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 27°
Sáng/Tối
25.3/ 27.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:28
Mưa vừa

01:00

25.9°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.73 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.99 km/giờ

07:00

26.8°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.45 km/giờ

10:00

29.1°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.83 km/giờ

13:00

30.6°C / 36.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
76%
3.17 km/giờ

16:00

28.8°C / 33.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
2.55 km/giờ

19:00

26.4°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
1.67 km/giờ

22:00

26.3°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.12 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 27.6°
Sáng/Tối
25.7/ 31.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:28
Mưa nhẹ

01:00

25.3°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.11 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.8 km/giờ

07:00

26.7°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.09 km/giờ

10:00

30.7°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
4.56 km/giờ

13:00

32.2°C / 38.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
3.13 km/giờ

16:00

32.1°C / 38.7°C
Mây cụm Mây cụm
61%
3.27 km/giờ

19:00

28.3°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.21 km/giờ

22:00

27.8°C / 30.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.02 km/giờ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27.3/ 31.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:28
Mưa nhẹ

01:00

27.2°C / 27.3°C
Mây cụm Mây cụm
82%
3.73 km/giờ

04:00

27.2°C / 27.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.66 km/giờ

07:00

28.3°C / 30.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
4.53 km/giờ

10:00

28.3°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
4.72 km/giờ

13:00

30.8°C / 35.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
4.66 km/giờ

16:00

32°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
4.55 km/giờ

19:00

28.5°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
4.86 km/giờ

22:00

27.3°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.17 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:28
Thấp/Cao

25.5°/31.2°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.78 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0