Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:19 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 27°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:35
Mưa vừa
Đã cập nhật 16 phút trước
Mưa vừa 26°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:47
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.75 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0