Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 01:28 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
29/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Nhiều mây
Huyện Gio Linh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.61 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0