Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:39 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 23°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:04
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.66 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0