Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:14 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

997 mb

Gió

14.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:32
Mưa vừa
Huyện Gio Linh
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 26°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:43
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

93%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

11.28 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0