Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:53 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
23/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:18
Mưa nhẹ
Huyện Gio Linh
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:23
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.34 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0