Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:11 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
26.4/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.9°
Sáng/Tối
25.7/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 28.6°
Sáng/Tối
26.7/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.8°
Sáng/Tối
27.6/ 35.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 29.5°
Sáng/Tối
29.3/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 28.1°
Sáng/Tối
28.6/ 34.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.6°
Sáng/Tối
27.3/ 34.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.7°
Sáng/Tối
27.6/ 34.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 33.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 29.6°
Sáng/Tối
28.6/ 35.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 31.2°
Sáng/Tối
30/ 35.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 29.7°
Sáng/Tối
30.9/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 27.8°
Sáng/Tối
28.6/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.1°
Sáng/Tối
27.2/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Thấp/Cao

25.3°/32.7°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.61 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0