Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:22 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:46
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:49
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây rải rác 19°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:46
Thấp/Cao

16°/24°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.27 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0