Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:04 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
29.7/ 28.5°
Sáng/Tối
27.5/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 28.5°
Sáng/Tối
27.2/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 27.3°
Sáng/Tối
27.4/ 29.9°
Áp suất

999 mb

Gió

8.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 28.7°
Sáng/Tối
26.2/ 31.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 28.8°
Sáng/Tối
27.2/ 34.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 28.6°
Sáng/Tối
29/ 32.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.1/ 28.9°
Sáng/Tối
28.2/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 28.8°
Sáng/Tối
28.1/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 29.2°
Sáng/Tối
27.6/ 33.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 29.2°
Sáng/Tối
28.4/ 33.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

8.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:23
Nhiều mây
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 27.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:26
Thấp/Cao

27.9°/30°

Độ ẩm

78%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.63 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0