Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:33 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 30.2°
Sáng/Tối
28.7/ 31.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.2°
Sáng/Tối
28.2/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 30.9°
Sáng/Tối
28.2/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 28.7°
Sáng/Tối
30.7/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 29.5°
Sáng/Tối
28.1/ 32.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.6/ 31.7°
Sáng/Tối
29.3/ 34.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.5/ 30.3°
Sáng/Tối
29.1/ 33.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 31.9°
Sáng/Tối
30/ 34.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.3/ 31.1°
Sáng/Tối
30.4/ 33.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.2/ 30.8°
Sáng/Tối
30.1/ 32.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 29.6°
Sáng/Tối
29.8/ 31.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 31°
Sáng/Tối
29.2/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.8/ 31.3°
Sáng/Tối
29.8/ 32.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.8/ 29.8°
Sáng/Tối
29.5/ 32.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.2/ 29.6°
Sáng/Tối
28.9/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.5/ 31.6°
Sáng/Tối
29.3/ 32.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.1/ 30.1°
Sáng/Tối
29.8/ 31.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.7/ 29.3°
Sáng/Tối
29.1/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.9/ 26.4°
Sáng/Tối
28.2/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 29.4°
Sáng/Tối
27.7/ 31.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.1°
Sáng/Tối
28.3/ 31.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.5°
Sáng/Tối
28.7/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.3°
Sáng/Tối
26/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 28.2°
Sáng/Tối
27/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.5°
Sáng/Tối
29/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 31.4°
Sáng/Tối
28/ 32.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 30°
Sáng/Tối
30.5/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Bầu trời quang đãng 29.8°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:08
Thấp/Cao

27.9°/38.6°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/giờ

Điểm ngưng

20.4 °C

Chỉ số UV

0.78