Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:45 | 23/07/2024
Thấp/Cao
28.5/ 28.1°
Tầm nhìn
7.47 km
Áp suất

997 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
28.5/ 28.6°
Tầm nhìn
6.38 km
Áp suất

996 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
28.6/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
28.7/ 28.3°
Tầm nhìn
4.71 km
Áp suất

997 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
29.9/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
29.8/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.8/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.6/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mưa nhẹ 27.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Thấp/Cao

27.1°/29.7°

Độ ẩm

90%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

6.9 km

Gió

18.54 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

1.27