Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:39 | 18/01/2022
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây cụm
Huyện Cô Tô
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 18°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:29
Thấp/Cao

17°/19°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.27 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0