Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:43 | 04/12/2023
Thấp/Cao
20.1/ 20.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.7/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.9/ 20.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.2/ 20.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.5/ 20.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
21.2/ 21.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
21.5/ 21.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.5/ 21.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 20.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:07
Thấp/Cao

20.4°/21.2°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.45 km/giờ

Điểm ngưng

16.2 °C

Chỉ số UV

1.9