Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:32 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
14.8/ 16.9°
Sáng/Tối
14.1/ 15.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

8.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.5/ 18°
Sáng/Tối
16.9/ 18.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

9.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.4/ 16.4°
Sáng/Tối
16.3/ 16.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

10.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 20°
Sáng/Tối
17.2/ 20.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.3/ 17.4°
Sáng/Tối
19.6/ 19.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

10.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
16/ 14.3°
Sáng/Tối
16/ 14.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

11.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.7/ 14°
Sáng/Tối
13/ 13.8°
Áp suất

1020 mb

Gió

10.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 14.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:51
Thấp/Cao

14.9°/18.9°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.84 km/giờ

Điểm ngưng

12.7 °C

Chỉ số UV

2.07