Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:02 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 30.2°
Sáng/Tối
30.9/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 30.3°
Sáng/Tối
30/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

10.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 29.4°
Sáng/Tối
29.4/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

10.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 29.1°
Sáng/Tối
28/ 28.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 29.4°
Sáng/Tối
29.6/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 27.8°
Sáng/Tối
29/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 29.4°
Sáng/Tối
26.7/ 28.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 30.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Thấp/Cao

29.3°/30.4°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.93 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0