Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:20 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
25.5/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:09
Mây cụm

04:00

26°C / 26.9°C
Mây cụm Mây cụm
94%
1.22 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.7°C
Mây cụm Mây cụm
92%
3.08 km/giờ

10:00

25.8°C / 26.8°C
Mây cụm Mây cụm
93%
4.1 km/giờ

13:00

25.7°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
92%
2.41 km/giờ

16:00

25.1°C / 26.1°C
Mây cụm Mây cụm
92%
0.73 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
92%
1.39 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
92%
1.79 km/giờ
Ngày/Đêm
25.6/ 25.7°
Sáng/Tối
25.8/ 25.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:09
Mây cụm

01:00

25.1°C / 26.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
93%
1.3 km/giờ

04:00

25.5°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
93%
2.83 km/giờ

07:00

25°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
4 km/giờ

10:00

25.5°C / 26.8°C
Mây cụm Mây cụm
93%
4.01 km/giờ

13:00

25.2°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
93%
4.44 km/giờ

16:00

26.9°C / 27.8°C
Mây cụm Mây cụm
93%
3.38 km/giờ

19:00

25.3°C / 26.1°C
Mây cụm Mây cụm
94%
1.94 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.9°C
Mây cụm Mây cụm
93%
4.46 km/giờ
Ngày/Đêm
24.5/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:09
Mưa nhẹ

01:00

25.1°C / 26.9°C
Mây cụm Mây cụm
91%
2.04 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.4 km/giờ

07:00

24.9°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
5.21 km/giờ

10:00

24.1°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
5.02 km/giờ

13:00

24.7°C / 25.4°C
Mây cụm Mây cụm
92%
4.15 km/giờ

16:00

25.9°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
89%
5.17 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.7°C
Mây cụm Mây cụm
86%
5.39 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
87%
3.51 km/giờ
Ngày/Đêm
23.3/ 25.1°
Sáng/Tối
23.7/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:10
Mây rải rác

01:00

23.5°C / 24.5°C
Mây cụm Mây cụm
88%
7.26 km/giờ

04:00

23.7°C / 24.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
86%
10.04 km/giờ

07:00

23.9°C / 24.2°C
Mây thưa Mây thưa
87%
8.38 km/giờ

10:00

23.2°C / 24.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
87%
7.62 km/giờ

13:00

24.6°C / 24.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
87%
5.53 km/giờ

16:00

25.6°C / 25.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
87%
5.01 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.6°C
Mây thưa Mây thưa
87%
4.71 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
88%
7.36 km/giờ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây cụm 24.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:09
Thấp/Cao

24.1°/26.7°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.22 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0