Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:52 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:08
Nhiều mây

04:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
6.03 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
6.94 km/giờ

10:00

19°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
6.99 km/giờ

13:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
5.15 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
6.6 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
7.58 km/giờ

22:00

21°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
6.95 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

9.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:08
Nhiều mây

01:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
5.3 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
6.31 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
8.16 km/giờ

10:00

20°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
7.81 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
5.67 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
6.6 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
8.99 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
8.27 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

10.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:08
Nhiều mây

01:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
8.55 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
9.49 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
10.24 km/giờ

10:00

19°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
9.21 km/giờ

13:00

19°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
7.62 km/giờ

16:00

20°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
6.38 km/giờ

19:00

21°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
6.98 km/giờ

22:00

21°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
8.97 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

11.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:08
Nhiều mây

01:00

20°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
9.85 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
9.77 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
9.63 km/giờ

10:00

19°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
9.12 km/giờ

13:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
6.96 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Mây rải rác Mây rải rác
51%
6.11 km/giờ

19:00

20°C / 19°C
Mây cụm Mây cụm
57%
11.74 km/giờ

22:00

19°C / 18°C
Mây cụm Mây cụm
60%
11.13 km/giờ
Huyện Cô Tô
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:08
Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.81 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0