Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 19:09 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:10
Nhiều mây
Huyện Cô Tô
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:17
Thấp/Cao

20°/21°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0