Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:40 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

9.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

9.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

9.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:28
Mưa nhẹ
Huyện Cô Tô
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:22
Thấp/Cao

24°/27°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.12 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0