Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:20 | 30/03/2023
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 22°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:02
Thấp/Cao

19°/22°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.3 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0