Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:18 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 29°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:33
Ít mây
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
28/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 27°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

10.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

10.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

10.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:29
Ít mây
Ngày/Đêm
23/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 27°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:28
Mây thưa
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:40
Thấp/Cao

27°/29°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

8.53 km

Gió

4.6 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

9.02