Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:38 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
25/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

13.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

12.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 16°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

10.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 21°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

10.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

10.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

9.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

10.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

10.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 18°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

9.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

10.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

10.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:08
Mưa nhẹ
Huyện Cô Tô
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:06
Thấp/Cao

21°/26°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.19 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0