Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:09 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
25.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.4/ 25.1°
Sáng/Tối
26/ 25.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.5/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 25.3°
Sáng/Tối
23.5/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24.9/ 25.8°
Sáng/Tối
24.9/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.3/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 26.4°
Sáng/Tối
25.1/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.5/ 26.9°
Sáng/Tối
25.6/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 26.1°
Sáng/Tối
25.2/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.2/ 26.1°
Sáng/Tối
25.8/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 26.7°
Sáng/Tối
24.4/ 26.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 25.6°
Sáng/Tối
25/ 26.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Nhiều mây
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây cụm 24.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:09
Thấp/Cao

24.2°/26.9°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.22 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0