Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:48 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 29°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

8.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:29
Thấp/Cao

26°/30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.17 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

1.07