Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:25 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

7.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Huyện Cô Tô
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Thấp/Cao

29°/30°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.8 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

1.29