Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:27 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 29°
Sáng/Tối
28.5/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:33
Mưa vừa

01:00

28°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1 km/giờ

04:00

28.4°C / 33.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.73 km/giờ

07:00

28°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.44 km/giờ

10:00

29.6°C / 33.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
3.03 km/giờ

13:00

29°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
4.33 km/giờ

16:00

29.3°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
5.15 km/giờ

19:00

28.5°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
5.86 km/giờ

22:00

28.5°C / 33.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
5.39 km/giờ
Ngày/Đêm
29.1/ 29.5°
Sáng/Tối
28.6/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:33
Mưa vừa

01:00

28.9°C / 32.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
3.69 km/giờ

04:00

28.2°C / 32.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
82%
3.09 km/giờ

07:00

28.4°C / 32.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
3.57 km/giờ

10:00

28.4°C / 33.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
79%
5.72 km/giờ

13:00

29.7°C / 35°C
Mưa vừa Mưa vừa
75%
5.25 km/giờ

16:00

29.2°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
2.61 km/giờ

19:00

29.3°C / 34.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
3 km/giờ

22:00

29.1°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.82 km/giờ
Ngày/Đêm
29.5/ 29.5°
Sáng/Tối
28.2/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:33
Mưa vừa

01:00

28.5°C / 33.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.06 km/giờ

04:00

28.1°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.81 km/giờ

07:00

28.4°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.13 km/giờ

10:00

29.9°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
3.07 km/giờ

13:00

29°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
3.66 km/giờ

16:00

29.4°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
4.15 km/giờ

19:00

29.4°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
80%
6.1 km/giờ

22:00

29.1°C / 35.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
8.5 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 29.5°
Sáng/Tối
28.5/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:34
Mưa vừa

01:00

28°C / 34.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
8.16 km/giờ

04:00

28.9°C / 33.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
6.12 km/giờ

07:00

28.6°C / 33.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
4.38 km/giờ

10:00

28.1°C / 32.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
78%
2.73 km/giờ

13:00

28.9°C / 32.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
3.38 km/giờ

16:00

29.2°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
74%
3.3 km/giờ

19:00

29.8°C / 35.3°C
Mây cụm Mây cụm
80%
4.55 km/giờ

22:00

29.4°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.47 km/giờ
Ngày/Đêm
28.8/ 29.8°
Sáng/Tối
28.5/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa vừa

01:00

28.1°C / 33.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
4.23 km/giờ

04:00

28°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
5.75 km/giờ

07:00

28.6°C / 33.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
5.85 km/giờ

10:00

28.1°C / 34.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
7.21 km/giờ

13:00

29.9°C / 35.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
82%
7.83 km/giờ

16:00

29.8°C / 35.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
6.37 km/giờ

19:00

29.7°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
5.87 km/giờ

22:00

29.6°C / 36.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
7.28 km/giờ
Đã cập nhật 4 phút trước
Mưa vừa 29.8°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 34.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:33
Thấp/Cao

28.5°/29.8°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.82 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0