Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:28 | 31/03/2023
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

10.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

11.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

9.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:02
Thấp/Cao

21°/24°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.35