Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:48 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
13/ 14.7°
Sáng/Tối
13.5/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

10.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16.4/ 19.1°
Sáng/Tối
16.5/ 18.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.9/ 20.2°
Sáng/Tối
19.2/ 21.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 21.8°
Sáng/Tối
21.7/ 21.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
20.2/ 19.8°
Sáng/Tối
19.6/ 20.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

10.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
17.6/ 17.2°
Sáng/Tối
19/ 17.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

10.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.5/ 17.1°
Sáng/Tối
16.5/ 16.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

9.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.2/ 19.5°
Sáng/Tối
18.5/ 18.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.1/ 19.1°
Sáng/Tối
19.4/ 19.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.9/ 18.1°
Sáng/Tối
19.3/ 18.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

9.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 13.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 12.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:53
Thấp/Cao

13.1°/21.2°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.7 km/giờ

Điểm ngưng

7.5 °C

Chỉ số UV

3.28