Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:46 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

9.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

10.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

11.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 20°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

8.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

11.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
17/ 19°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

7.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

12.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 17°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1026 mb

Gió

10.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 19°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1027 mb

Gió

10.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:11
Nhiều mây
Huyện Cô Tô
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:08
Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.03 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0