Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:58 | 26/09/2022
Chỉ số UV
2.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.28
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa cường độ nặng
Chỉ số UV
1.26
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.48
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.08
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
9.53 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
6.79 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.19
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.29
Tầm nhìn
9.12 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.62
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.98
Tầm nhìn
7.15 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.31
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
1.37
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.07
Tầm nhìn
7.6 km
Áp suất

1000 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.59
Tầm nhìn
8.96 km
Áp suất

999 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.22
Tầm nhìn
6.14 km
Áp suất

998 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.03
Tầm nhìn
6.74 km
Áp suất

997 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
5.46 km
Áp suất

996 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
5.9 km
Áp suất

994 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

992 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
5.9 km
Áp suất

990 mb

Mưa cường độ nặng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
2.62 km
Áp suất

985 mb

Mưa cường độ nặng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
1.86 km
Áp suất

979 mb

Mưa cường độ nặng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
1.38 km
Áp suất

974 mb

Mưa rất nặng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
1.23 km
Áp suất

970 mb

Mưa rất nặng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
1.27 km
Áp suất

970 mb

Mưa rất nặng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
1.95 km
Áp suất

976 mb

Mưa rất nặng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
3.34 km
Áp suất

982 mb

Mưa rất nặng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
4.25 km
Áp suất

987 mb

Mưa cường độ nặng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
4.37 km
Áp suất

990 mb

Mưa cường độ nặng
Chỉ số UV
0.06
Tầm nhìn
7.99 km
Áp suất

993 mb

Mưa cường độ nặng
Chỉ số UV
0.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.91
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.96
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Quảng Ngãi
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 26°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.23 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.28