Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:30 | 25/06/2022
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0.23
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Ít mây
Chỉ số UV
1.24
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Ít mây
Chỉ số UV
3.32
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.3
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
9.34
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Ít mây
Chỉ số UV
11.48
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Ít mây
Chỉ số UV
11.97
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Ít mây
Chỉ số UV
10.66
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Ít mây
Chỉ số UV
7.04
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Ít mây
Chỉ số UV
4.28
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
1.93
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.38
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0.24
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
1.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
3.42
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
6.49
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
9.63
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
11.9
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
12.41
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
11.05
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
8.24
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
5.01
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
2.26
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0.65
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Bầu trời quang đãng
Quảng Ngãi
Đã cập nhật 19 phút trước
Ít mây 27°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Thấp/Cao

24°/36°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.8 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0