Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:59 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 24°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa vừa
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.67 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0