Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:19 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
26.1/ 21.4°
Sáng/Tối
22.2/ 25.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.3/ 22.9°
Sáng/Tối
20.6/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.7/ 23.4°
Sáng/Tối
23.9/ 25.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 23.7°
Sáng/Tối
23.8/ 27.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 23.2°
Sáng/Tối
21.7/ 27.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.2/ 25°
Sáng/Tối
22.9/ 27.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 21.4°
Sáng/Tối
24.7/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 21.2°
Sáng/Tối
21/ 25.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.6°
Sáng/Tối
21.7/ 28.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.9/ 25.4°
Sáng/Tối
22.4/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.1°
Sáng/Tối
23.7/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23.1/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 24.3°
Sáng/Tối
21.3/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:54
Mây rải rác
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 26.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:51
Thấp/Cao

20.8°/28.2°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.42 km/giờ

Điểm ngưng

19.1 °C

Chỉ số UV

7.79