Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:50 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa vừa
Quảng Ngãi
Đã cập nhật 10 phút trước
Ít mây 27°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Thấp/Cao

24°/36°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.8 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0