Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:14 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

11.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

992 mb

Gió

19.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

996 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 26°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

15.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:28
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

12.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:28
Mưa rất nặng
Quảng Ngãi
Đã cập nhật 23 phút trước
Mưa vừa 26°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.25 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.06