Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:11 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
31.5/ 28.4°
Sáng/Tối
26/ 29.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28°
Sáng/Tối
27.1/ 30.3°
Áp suất

999 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.3/ 28.5°
Sáng/Tối
28.5/ 30.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.3/ 28.9°
Sáng/Tối
27.6/ 32.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.3/ 27.9°
Sáng/Tối
26.7/ 31.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 28.7°
Sáng/Tối
26.7/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28°
Sáng/Tối
28.7/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 28.3°
Sáng/Tối
27.9/ 32.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.1°
Sáng/Tối
27.7/ 33.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.7°
Sáng/Tối
27.4/ 33.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 28.6°
Sáng/Tối
27.9/ 32.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 29.3°
Sáng/Tối
28.2/ 35.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 28.1°
Sáng/Tối
28/ 33.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.3°
Sáng/Tối
28.3/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.5°
Sáng/Tối
27.6/ 34.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Nhiều mây
Đã cập nhật 4 phút trước
Mưa nhẹ 28.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Thấp/Cao

27.6°/33.8°

Độ ẩm

75%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0