Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:53 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:44
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:46
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:48
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:42
Thấp/Cao

17°/25°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.54 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0