Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:15 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:46
Mưa vừa
Quảng Ngãi
Đã cập nhật 14 phút trước
Ít mây 23°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:39
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.11 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0