Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:33 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:39
Mưa nhẹ

04:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.63 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.53 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
0.9 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
3.12 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
3.09 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.88 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.09 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.98 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
93%
2.64 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.25 km/giờ

10:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
3.45 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
4.65 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
3.86 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.99 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.37 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.69 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.88 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
3.17 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
3.27 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.92 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.01 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
5.25 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
4.52 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

981 mb

Gió

12.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
7.09 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
9.69 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
12.65 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
94%
5.69 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
10.21 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
8.02 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
6.27 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
3.1 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mây cụm

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.93 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
90%
2.96 km/giờ

07:00

25°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
86%
2.89 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
66%
4.94 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
73%
3.45 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
3.15 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.14 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.9 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Nhiều mây

01:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.09 km/giờ
Quảng Ngãi
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:39
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0