Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:11 | 25/02/2024
Thấp/Cao
20.6/ 20.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.4/ 20.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.8/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.4/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.5/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.2/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
23.9/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24/ 23.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:51
Thấp/Cao

20.4°/28.1°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.82 km/giờ

Điểm ngưng

20.3 °C

Chỉ số UV

7.63