Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:22 | 17/10/2021
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Quảng Ngãi
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:23
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.6 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.81