Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:10 | 26/09/2022
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
7.15 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
6.14 km
Áp suất

998 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
5.46 km
Áp suất

996 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
5.9 km
Áp suất

990 mb

Mưa cường độ nặng
Quảng Ngãi
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa cường độ nặng 26°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.23 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.28