Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:02 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30.1/ 28.8°
Sáng/Tối
28.8/ 29.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.7/ 28.4°
Sáng/Tối
27.7/ 30.7°
Áp suất

999 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 28.9°
Sáng/Tối
28/ 29.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 28.7°
Sáng/Tối
27.3/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 28.5°
Sáng/Tối
27.8/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.1°
Sáng/Tối
28/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.7/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.8°
Sáng/Tối
28.8/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27.5/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.7°
Sáng/Tối
27.7/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29°
Sáng/Tối
27.7/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.7°
Sáng/Tối
27.2/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 29°
Sáng/Tối
27.5/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.4/ 28.5°
Sáng/Tối
27.8/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.8/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.4°
Sáng/Tối
27.3/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 29.4°
Sáng/Tối
27.7/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.5°
Sáng/Tối
28.3/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 27.7°
Sáng/Tối
27.9/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 28.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28°
Sáng/Tối
27.4/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.7/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.4°
Sáng/Tối
27.7/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 28.6°
Sáng/Tối
28.9/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:05
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Thấp/Cao

27°/33.7°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.35 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

0