Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:47 | 29/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mưa nhẹ
Quảng Ngãi
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Thấp/Cao

23°/37°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.14 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0