Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:54 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
27.8/ 24.8°
Sáng/Tối
23.3/ 24.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 24.8°
Sáng/Tối
23.9/ 24.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 24°
Sáng/Tối
23.9/ 23.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 22.4°
Sáng/Tối
23.3/ 24.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 22.9°
Sáng/Tối
23/ 25.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:52
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 23.8°
Sáng/Tối
23.2/ 25.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 23.8°
Sáng/Tối
23.3/ 24.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 22.7°
Sáng/Tối
23.1/ 23.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 21.6°
Sáng/Tối
23.8/ 24.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:53
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 24.2°
Sáng/Tối
23.4/ 25.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:53
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 27.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.1/ 25.2°
Sáng/Tối
25.4/ 26.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 24.3°
Sáng/Tối
25.6/ 26.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 23.8°
Sáng/Tối
24/ 24.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 23.7°
Sáng/Tối
24.6/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 23.2°
Sáng/Tối
23.7/ 24.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 22.7°
Sáng/Tối
23.6/ 24.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.2°
Sáng/Tối
24.8/ 25.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.9/ 26.1°
Sáng/Tối
24.6/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.7/ 25.8°
Sáng/Tối
26.8/ 27.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 24.4°
Sáng/Tối
26.9/ 26.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.7/ 25.7°
Sáng/Tối
25.7/ 26.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.7/ 24.4°
Sáng/Tối
25.8/ 25.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 22.9°
Sáng/Tối
23.2/ 24.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.8/ 26.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.9°
Sáng/Tối
25.2/ 27.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.6/ 26.3°
Sáng/Tối
25.8/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.7/ 24.1°
Sáng/Tối
26.1/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 23.5°
Sáng/Tối
25.1/ 26.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:56
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây rải rác 23°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:51
Thấp/Cao

20.7°/28.9°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.17 km/giờ

Điểm ngưng

20.5 °C

Chỉ số UV

0