Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:45 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

9.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

9.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

9.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

9.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

10.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

10.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

9.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

9.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:22
Mây cụm
Quảng Ngãi
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:12
Thấp/Cao

22°/24°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

4.59 km

Gió

7.15 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.1