Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:44 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:56
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.53 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

6.26