Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:09 | 29/11/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

10.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:23
Mưa nhẹ
Quảng Ngãi
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây thưa 24°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:12
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.88 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0