Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:29 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

15.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

995 mb

Gió

21.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:31
Mưa nhẹ
Quảng Ngãi
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 26°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.23 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.28