Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:40 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
35.3/ 25.7°
Sáng/Tối
26.1/ 25.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29.9/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 25.4°
Sáng/Tối
25.8/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26.3°
Sáng/Tối
25.2/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26.6°
Sáng/Tối
25.2/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 27.3°
Sáng/Tối
26.6/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.3°
Sáng/Tối
26.9/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.5°
Sáng/Tối
26.9/ 32.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.3°
Sáng/Tối
27.5/ 33.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 27.5°
Sáng/Tối
27.6/ 32.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Thấp/Cao

25.6°/31.9°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.78 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0