Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:14 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:41
Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0