Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 19:19 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:44
Mưa vừa
Quảng Ngãi
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây rải rác 22°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:39
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.09 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0