Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:31 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 26.6°
Sáng/Tối
25.5/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.7/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 26.5°
Sáng/Tối
25.3/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.5°
Sáng/Tối
25.2/ 32.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.1/ 28°
Sáng/Tối
27.2/ 33.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.2/ 27.3°
Sáng/Tối
26.1/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Mưa nhẹ 26.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Thấp/Cao

25.8°/34°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0