Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:04 | 23/07/2024
Thấp/Cao
29.7/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.9/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.7/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.8/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.3/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.2/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.7/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.4/ 30.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 30.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 35.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Thấp/Cao

29.8°/30.5°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.14 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2