Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:52 | 04/12/2023
Thấp/Cao
26.6/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.5/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.5/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.7/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.2/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.3/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:11
Thấp/Cao

26°/26.3°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.66 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

4.88