Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:33 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 30°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:12
Thấp/Cao

28°/30°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.37 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0