Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:01 | 30/03/2023
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:55
Mây thưa

04:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.49 km/giờ

07:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.11 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
85%
2.36 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
82%
2.71 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
78%
4.81 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mây rải rác Mây rải rác
83%
2.72 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
86%
3.69 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Mây rải rác

01:00

25°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
87%
3.35 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
87%
2.88 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.94 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
87%
3.67 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mây thưa Mây thưa
87%
5.11 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mây thưa Mây thưa
88%
6.49 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.04 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
5.22 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.96 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
4.9 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
89%
4.5 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
89%
5.25 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mây rải rác Mây rải rác
87%
6.17 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
87%
6.91 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mây rải rác Mây rải rác
88%
5.69 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
5.48 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:55
Mây rải rác

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
5.59 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
6.94 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
87%
7.24 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
87%
8.15 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
87%
8.08 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
88%
7.67 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mây thưa Mây thưa
88%
7.7 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
7.08 km/giờ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:55
Thấp/Cao

24°/26°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.12 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0