Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:28 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
29.8/ 28.9°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 29°
Sáng/Tối
27.7/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 29.2°
Sáng/Tối
28/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 29.5°
Sáng/Tối
28.8/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 27.8°
Sáng/Tối
28.7/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.1/ 28.2°
Sáng/Tối
28/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.5/ 29.7°
Sáng/Tối
28.1/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.3/ 28.6°
Sáng/Tối
28.2/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 29.6°
Sáng/Tối
28.5/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.1/ 29.2°
Sáng/Tối
28.5/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.6/ 28.6°
Sáng/Tối
28.3/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 30°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.1/ 28.6°
Sáng/Tối
28.4/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.2°
Sáng/Tối
28.9/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 29°
Sáng/Tối
28.5/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.3/ 29.6°
Sáng/Tối
29.2/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 29.8°
Sáng/Tối
29.6/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.8/ 27.3°
Sáng/Tối
28.7/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29°
Sáng/Tối
28.8/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.6°
Sáng/Tối
28.2/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.5°
Sáng/Tối
28.1/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.9°
Sáng/Tối
28.3/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 28°
Sáng/Tối
28.4/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.2°
Sáng/Tối
28.1/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.3°
Sáng/Tối
27.1/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.9/ 28.9°
Sáng/Tối
28.7/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.8/ 30°
Sáng/Tối
28.5/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 30.4°
Sáng/Tối
29.6/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:06
Mây rải rác
Đã cập nhật 29 phút trước
Bầu trời quang đãng 26.3°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:58
Thấp/Cao

26.5°/27.2°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

10.81 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

1.03