Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:20 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
28/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

8.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 30°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:09
Thấp/Cao

28°/30°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.59 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0