Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:31 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:44
Mây thưa
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây rải rác 21°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:40
Thấp/Cao

21°/24°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.26 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.1