Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:17 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 30.5°
Sáng/Tối
29.1/ 31.1°
Áp suất

999 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 30.3°
Sáng/Tối
30.8/ 31.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 29.5°
Sáng/Tối
29.9/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 31°
Sáng/Tối
29.3/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 31°
Sáng/Tối
29.6/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 30.6°
Sáng/Tối
29.4/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 29.3°
Sáng/Tối
28.6/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 29.2°
Sáng/Tối
29.5/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 29.2°
Sáng/Tối
29.2/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 29.3°
Sáng/Tối
28.7/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Thấp/Cao

29.2°/31.9°

Độ ẩm

74%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.73 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0