Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:31 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
24.2/ 24.4°
Sáng/Tối
24.8/ 24.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.3/ 25.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 24.8°
Sáng/Tối
24.9/ 25.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 25.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 25.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.2/ 26.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.7/ 23.1°
Sáng/Tối
25.3/ 25.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23.2°
Sáng/Tối
23.1/ 23.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 25.3°
Sáng/Tối
23.4/ 25.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

9.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:51
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25.9/ 26.7°
Sáng/Tối
25.4/ 25.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

11.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:49
Thấp/Cao

24.6°/25.9°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.79 km/giờ

Điểm ngưng

20.8 °C

Chỉ số UV

9.27