Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:53 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

10.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:11
Mưa vừa

13:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
9.93 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
10.59 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
10.62 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
10.13 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

9.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:11
Mưa vừa

01:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
9.53 km/giờ

04:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
8.68 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
7.89 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
7.11 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
6.45 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
6.43 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
5.97 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
5.06 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:11
Mưa vừa

01:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.77 km/giờ

04:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.33 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.2 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
3.97 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.74 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.47 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.49 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
5.14 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

10.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:11
Mưa vừa

01:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
5.91 km/giờ

04:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
6.32 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
6.85 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
7.09 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
7.6 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
8.96 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
10.14 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
10.72 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

11.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:12
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
11.07 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
11.09 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
11.15 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
10.87 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
10.1 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
9.73 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
9.83 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
9.83 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:12
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
8.84 km/giờ

04:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
8.6 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
8.33 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
8.1 km/giờ
Huyện Lý Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:11
Thấp/Cao

25°/26°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.93 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

5.99