Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:58 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
25.5/ 24.7°
Sáng/Tối
25.3/ 25.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:49
Mây cụm
Ngày/Đêm
23.5/ 24.9°
Sáng/Tối
23.4/ 25.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:49
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.9/ 25.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 24.5°
Sáng/Tối
24.2/ 24.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 26°
Sáng/Tối
24.1/ 25.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 25.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.1/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 25.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.8/ 22.5°
Sáng/Tối
24.9/ 23.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

9.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 24.1°
Sáng/Tối
22.9/ 23.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 25.1°
Sáng/Tối
23.6/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:51
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.8/ 25.7°
Sáng/Tối
24.9/ 25.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.3/ 26°
Sáng/Tối
25.6/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

10.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.9/ 26.2°
Sáng/Tối
25.6/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

10.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25.5/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

10.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

9.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:49
Thấp/Cao

23.9°/26°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.08 km/giờ

Điểm ngưng

20.9 °C

Chỉ số UV

0