Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:35 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

11.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

10.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

9.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

9.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:56
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Thấp/Cao

24°/25°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

11 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.9