Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:47 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

25.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

994 mb

Gió

33.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

12.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

11.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 29°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

996 mb

Gió

16.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

13.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

23.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

16.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:26
Mưa rất nặng
Huyện Lý Sơn
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Thấp/Cao

25°/28°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.85 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0