Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:58 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
27.3/ 28.3°
Sáng/Tối
27.9/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 28°
Sáng/Tối
28.9/ 27.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

9.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 27°
Sáng/Tối
26.5/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

10.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.1/ 29.5°
Sáng/Tối
27.4/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 28.2°
Sáng/Tối
28.2/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 28°
Sáng/Tối
27.4/ 27.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.1/ 29.8°
Sáng/Tối
28.8/ 29.5°
Áp suất

999 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 29.8°
Sáng/Tối
28.5/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 30°
Sáng/Tối
28.9/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 29.6°
Sáng/Tối
29.3/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 29.3°
Sáng/Tối
28.4/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 29.8°
Sáng/Tối
28.9/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.6/ 29.5°
Sáng/Tối
29.2/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 29.2°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.7°
Sáng/Tối
28.6/ 29.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây rải rác 28°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 27.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Thấp/Cao

26°/30.6°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.48 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

8.15