Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:11 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:15
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:15
Mưa rất nặng
Huyện Lý Sơn
Đã cập nhật 60 phút trước
Ít mây 24°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:21
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0