Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:22 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

9.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:42
Mưa nhẹ
Huyện Lý Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 24°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:35
Thấp/Cao

24°/26°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.18 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0