Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:56 | 15/07/2024

Bình Trị

0 mm

đo tại UBND xã Bình Trị

Bình Phước

0 mm

đo tại UBND xã Bình Phước

Sơn Thành

0 mm

đo tại Công an xã Sơn Thành

Bình Mỹ

0 mm

đo tại UBND xã Bình Mỹ

Hồ Đá Chồng

0 mm

đo tại Hồ Đá Chồng

Bình An

0 mm

đo tại UBND xã Bình An

Trà Phú

0 mm

đo tại UBND xã Trà Phú

Hồ Hố Quýt

0 mm

đo tại Hồ Hố Quýt

Bình Khương

0 mm

đo tại UBND xã Bình Khương

Tịnh Đông

0 mm

đo tại UBND xã Tịnh Đông

Bình Tân

0 mm

đo tại UBND xã Bình Tân

Hồ Vực Thành

0 mm

đo tại Hồ Vực Thành

Trà Tân

0 mm

đo tại UBND xã Trà Tân

Tịnh Thọ

0 mm

đo tại UBND xã Tịnh Thọ

Hồ Sình Kiến

0 mm

đo tại Hồ Sình Kiến

Sơn Long

0 mm

đo tại UBND xã Sơn Long

Trà Bùi

0 mm

đo tại Xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng

Trà Nham

0 mm

đo tại Trường PTDT Bán trú THCS số 2 Hương Trà

Sơn Nham

0 mm

đo tại UBND xã Sơn Nham

Trà Thủy

0 mm

đo tại UBND xã Trà Thủy

Hồ Hóc Xoài

0 mm

đo tại Hồ Hóc Xoài

Nghĩa Trung

0 mm

đo tại UBND xã Nghĩa Trung

Nghĩa Thọ

0 mm

đo tại Xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa

Hồ Đá Bàn

0 mm

đo tại Hồ Đá Bàn

Hồ Hố Cả

0 mm

đo tại Hồ Hố Cả

Trà Hiệp

0 mm

đo tại UBND xã Trà Hiệp

Hồ Đồng Giang

0 mm

đo tại Hồ Đồng Giang

Sơn Cao

0 mm

đo tại UBND xã Sơn Cao

Hương Trà

0 mm

đo tại UBND xã Hương Trà

Sơn Hải

0 mm

đo tại UBND xã Sơn Hải

Đức Phong

0 mm

đo tại UBND xã Đức Phong

Văn phòng thường trực

0 mm

đo tại Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi

Sơn Trà

0 mm

đo tại UBND xã Sơn Trà

Hành Tín Tây

0 mm

đo tại UBND xã Hành Tín Tây

Hồ Hóc Sầm

0 mm

đo tại Hồ Hóc Sầm

Đầu mối HCN Liệt Sơn

0 mm

đo tại Đập đầu mối hồ chứa nước Liệt Sơn

Sơn Kỳ

0 mm

đo tại UBND xã Sơn Kỳ

Hồ Hóc Cài

0 mm

đo tại Hồ Hóc Cài

Hồ Suối Chí

0 mm

đo tại Hồ Suối Chí

Long Môn

0 mm

đo tại UBND xã Long Môn

Hành Dũng

0 mm

đo tại UBND xã Hành Dũng

Ba Trang

0 mm

đo tại UBND xã Ba Trang

Lưu vực hồ Liệt Sơn

0 mm

đo tại Lưu vực hồ Liệt Sơn

Trà Tây 2

0 mm

đo tại Trường tiểu học Trà Tây

Lưu vực hồ Núi Ngang, Suối Nước Suôi

0 mm

đo tại Lưu vực hồ Núi Ngang, Suối Nước Suôi

Hồ Cây Quen

0 mm

đo tại Hồ Cây Quen

Sơn Lập

0 mm

đo tại UBND xã Sơn Lập

Đức Phú

0 mm

đo tại UBND xã Đức Phú

Long Sơn

0 mm

đo tại UBND xã Long Sơn

Hồ Ông Tới

0 mm

đo tại Hồ Ông Tới

Lưu vực hồ Diên Trường

0 mm

đo tại Lưu vực Diên Trường, xã Phổ Khánh

Đầu mối HCN Diên Trường

0 mm

đo tại Đập đầu mối hồ chứa nước Diên Trường

Hồ Nước Trong

0 mm

đo tại Nhà quản lý hồ Nước Trong

Ba Nam

0 mm

đo tại Xã Ba Nam, huyện Ba Tơ

Trà Xinh

0 mm

đo tại UBND xã Trà Xinh

Phổ Nhơn

0 mm

đo tại UBND xã Phổ Nhơn

Sơn Bua

0 mm

đo tại UBND xã Sơn Bua

Thanh An

0 mm

đo tại UBND Xã Thanh An

Phổ Phong

0 mm

đo tại UBND xã Phổ Phong

Ba Cung

0 mm

đo tại UBND xã Ba Cung

Hồ Mạch Điểu

0 mm

đo tại Hồ Mạch Điểu

Hồ Tôn Dung

0 mm

đo tại Hồ Tôn Dung

Ba Tiêu

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Ba Tiêu

Lưu vực hồ Núi Ngang, Suối Vả Hố

0 mm

đo tại Lưu vực hồ Núi Ngang, Suối Vả hố

Hồ Lỗ Lá

0 mm

đo tại Hồ Lỗ Lá

Sơn Mùa

0 mm

đo tại UBND xã Sơn Mùa

Trà Tây 1

0 mm

đo tại UBND xã Trà Tây

Hồ Cây Sanh

0 mm

đo tại Hồ Cây Sanh

Ba Vinh

0 mm

đo tại UBND xã Ba Vinh

Hồ Cây Xoài

0 mm

đo tại Hồ Cây Xoài

Trà Phong

0 mm

đo tại Xã Trà Phong, huyện Trà Bồng

Sơn Tân

0 mm

đo tại UBND xã Sơn Tân

Ba Dinh

0 mm

đo tại UBND xã Ba Dinh

Hồ Suối Loa

0 mm

đo tại Hồ Suối Loa

Đầu mối HCN Núi Ngang

0 mm

đo tại Đập đầu mối hồ chứa nước Núi Ngang

Ba Xa

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Ba Xa

Hồ Sở Hầu

0 mm

đo tại Hồ Sở Hầu

Ba Giang

0 mm

đo tại UBND xã Ba Giang

Ba Lế

0 mm

đo tại UBND xã Ba Lế

Ba Liên

0 mm

đo tại UBND xã Ba Liên

Ba Điền

0 mm

đo tại Công an xã Ba Điền

Trà Thanh

0 mm

đo tại UBND xã Trà Thanh

Đã cập nhật 16 phút trước
Mưa nhẹ 30.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Thấp/Cao

24.8°/31.1°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.55 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

1.73