Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:27 | 25/02/2024
Thấp/Cao
18.4/ 18.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.7/ 19.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.5/ 19.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.5/ 23.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.5/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.6/ 22.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.1/ 21.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.4/ 19.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Thấp/Cao

19°/24.3°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.61 km/giờ

Điểm ngưng

17.9 °C

Chỉ số UV

5.51