Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:14 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:26
Mưa nhẹ

16:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
6.05 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
5.69 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
5.25 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:26
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
5.42 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
5.28 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
5.66 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
5.9 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
6.9 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
7.32 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
6.2 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.42 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:25
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
5.6 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.72 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.81 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.9 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
5.94 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.62 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.72 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.26 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:25
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.58 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.25 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.3 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.73 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.89 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.85 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.89 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.25 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:24
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
5.27 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.92 km/giờ

07:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
6.76 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
8.36 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
8.8 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
8.36 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
7.79 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
7.68 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:24
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
7.68 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
7.74 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
7.19 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
7.41 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
6.92 km/giờ
Huyện Tuyên Hóa
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:26
Thấp/Cao

20°/21°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.42 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

1.23