Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:51 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa vừa

22:00

24°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.51 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.53 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.43 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.46 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.33 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.36 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.45 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.51 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.59 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.81 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.73 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.71 km/giờ

10:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.34 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
1.48 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
1.26 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.7 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
98%
0.84 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
98%
0.83 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mây rải rác Mây rải rác
98%
0.86 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
96%
0.85 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.99 km/giờ

13:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
2.75 km/giờ

16:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.28 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.18 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.13 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
1.02 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
0.94 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
93%
0.88 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
2.38 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.04 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.22 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.81 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.78 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.89 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mây rải rác Mây rải rác
99%
0.88 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
96%
1.15 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.16 km/giờ

13:00

30°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
2.64 km/giờ

16:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.54 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.08 km/giờ
Huyện Tuyên Hóa
Đã cập nhật 1 phút trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết